Thứ Hai, ngày 05 tháng 12 năm 2011

giọng ca Tuấn Vũ


Giọt lệ đài trang



ĐAM MÊ



Nhịp cầu tri âm



Chiều Tây Đô



Những đồi hoa sim



Người phu kéo mo cau



Tâm sự đời tôi



Đêm bơ vơ



Anh biết em đi chẳng trở về



Gặp nhau làm ngơ



Linh hồn tượng đá



Những ngày xưa thân ái



.

Không có nhận xét nào: