Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Trường Vũ [ video ]

Lính xa nhà _ Trường Vũ

 


Rừng lá thấp

 


Ba tháng quân trường

 


Viết từ KBC

 


Giã từ vũ khí

 


Hòn  Vọng  PhuHòn Vọng Phu 2Hòn Vọng Phu 3 Người yêu cô đơn
Hạnh phúc đơn sơ
Căn Nhà mộng ước
Căn Nhà Ngoại  Ô
Căn Nhà màu tím
Đêm buồn tỉnh  lẻKhông có nhận xét nào: